Zgłoszenia nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych z Funduszy Europejskich

W związku z realizacją projektu „Przebudowa terminala kontenerowego Łódź – Olechów”, Spedycja Polska – SPEDCONT
Sp. z o.o. informuje, iż Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej „Zgłoszenia nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych z Funduszy Europejskich”

„Przebudowa terminala kontenerowego Łódź – Olechów” – projekt współfinansowany w ramach działania 3.2

Spedycja Polska Spedcont Sp. z o.o. realizuje projekt „Przebudowa terminala kontenerowego Łódź – Olechów”. Projekt współfinansowany jest w ramach działania 3.2 – Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych objęty Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko realizowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Czytaj więcej „„Przebudowa terminala kontenerowego Łódź – Olechów” – projekt współfinansowany w ramach działania 3.2”

RODO – umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Szanowni Klienci i Podwykonawcy,

Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązywać będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako RODO).

Świadomi unijnej reformy dotyczącej ochrony danych osobowych, chcielibyśmy Państwa poinformować, że Spedycja Polska – SPEDCONT  Sp. z o.o. jest podmiotem przetwarzającym (procesorem) danych osobowych Państwa i Państwa Klientów. Dane te będą przetwarzane w celu realizowania usług transportowych.

Czytaj więcej „RODO – umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych”