RODO – umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Szanowni Klienci i Podwykonawcy,

Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązywać będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako RODO).

Świadomi unijnej reformy dotyczącej ochrony danych osobowych, chcielibyśmy Państwa poinformować, że Spedycja Polska – SPEDCONT  Sp. z o.o. jest podmiotem przetwarzającym (procesorem) danych osobowych Państwa i Państwa Klientów. Dane te będą przetwarzane w celu realizowania usług transportowych.

W związku z powyższym zamieszczamy wzór Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych obowiązującej w SPEDCONT Sp. z o.o.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośba o wydrukowanie Umowy w dwóch egzemplarzach  oraz uzupełnienie o dane Państwa Firmy i o dane łączącej nasze Firmy Umowy o Współpracę (§2 ust. 1 wzoru Umowy).

Podpisaną umowę prosimy odesłać na adres:

Spedycja Polska – SPEDCONT  Sp.  z o.o.

ul. Tomaszowska 60

93-235 Łódź

 

Załączona Umowa jest niezbędna do świadczenia Państwu usług zgodnie z ww. Rozporządzeniem. W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Pytania należy kierować na adres e-mail – sekretariat@spedcont.pl

 

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Spedycja Polska – SPEDCONT Sp. z o.o.

 

RODO Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – Podwykonawca [PDF]

RODO umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – Klient [PDF]