Zgłoszenia nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych z Funduszy Europejskich

W związku z realizacją projektu „Przebudowa terminala kontenerowego Łódź – Olechów”, Spedycja Polska – SPEDCONT
Sp. z o.o. informuje, iż Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub specjalnego formularza udostępnionego na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.