Uruchomienie przetargu – MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

SPEDYCJA POLSKA – SPEDCONT sp. z o.o. informuje, że uruchamia z dniem 30/11/2020 r. przetarg, którego przedmiotem są roboty budowlane polegające na modernizacji dwóch ciągów komunikacyjnych  na terminalu kontenerowym w Łodzi przy ulicy Tomaszowskiej 60.

Zakończenie przetargu nastąpi w dniu 30/12/2020 r.

Treść przetargu dostępna jest na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/user/publication/list/

Zapraszamy do składania ofert.