Unieważnienie przetargu – MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

Spedycja Polska- SPEDCONT Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 2020-11268-19245 z dnia 30 .11. 2020 r., realizowanego w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0038/18 – Przebudowa terminala kontenerowego Łódź-Olechów. Unieważnienie postępowania następuje zgodnie z sekcją „Dodatkowe informacje”, pkt. 2 zapytania ofertowego nr. 2020-11268-19245 z dn. 30.11.2020