Rozstrzygnięcie przetargu na zakup wózka REACHSTACKER

SPEDYCJA POLSKA – SPEDCONT sp. z o.o. informuje, że z dniem 10.09.2020r. zakończył się przetarg na dostawę wozu do przeładunku kontenerów (reachstacker) wraz z dostawą do terminala kontenerowego w Łodzi przy ulicy Tomaszowskiej 60 i świadczeniem usługi serwisu w okresie gwarancji w ramach projektu „Przebudowa terminala kontenerowego Łódź Olechów” realizowanego w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020.

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na opublikowany przetarg wpłynęła jedna oferta, która spełniała wszystkie warunki zawarte w przetargu.

Tym samym Dostawcą wózka zostaje firma CARGOTEC POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Stargardzie przy ulicy Metalowej 2, 73-102 Stargard, KRS: 0000042047, NIP:7781008163, która zostaje Dostawcą przedmiotu zamówienia.