Przetarg na modernizację ciągów komunikacyjnych: pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

Czy termin złożenia oferty nie ulega zmianie, pozostaje 08/01/2021r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Termin złożenia oferty ulega zmianie, przesunięto na  11/01/2021r.

Pytanie 2

W jaki sposób można złożyć ofertę w godzinach  popołudniowych np. 16-17. Czy biuro podawcze do złożenia oferty będzie czynne do samego końca tj. do godz. 23.59 w dniu 08.01.2021r. czy w godzinach popołudniowych i wieczornych będzie już tylko możliwe złożenie oferty w formie elektronicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ofertę w formie papierowej można pozostawić po godzinie pracy sekretariatu, tj. po 16.00 w pokoju nr 25 głównym budynku biura Spółki przy ul Tomaszowskiej w łodzi lub na portierni czynnej całą dobę.