Przetarg na modernizację ciągów komunikacyjnych: pytania i odpowiedzi

Treść zapytania:

Pozycja kosztorysowa nr 3 (Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 40 cm m2) zostaje zutylizowana zgodnie z przedmiarem pozycja nr 4 (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km).

Pozostały materiał z rozbiórek ma zostać zutylizowany przez wykonawcę robót.

Nie zgadza się to z pozycją kosztorysową nr 6 (Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gr. kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (usunięcie nasypu niekontrolowanego)) i 7 (Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m3 w gr. kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km). W pozycjach kosztorysowych przewidziano utylizacje z wywiezieniem do 1km. W przewidzianym obszarze nie ma możliwości utylizacji w/w materiału na odległość 1km.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że urobek w poz. kosztorysowych nr 6 i 7 dotyczy gruntów
i materiałów z wykopu nieprzydatnych do ponownego wbudowania, które należy traktować jako odpad. Niezależnie od opisu poz. kosztorysowych nr 6 i 7, Wykonawca powinien uwzględnić w nich koszty transportu (bez względu na odległość) oraz utylizacji w cenie kontraktowej. Zasady postępowania z odpadami powinny być zgodne z Ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 z późniejszymi zmianami).