„Przebudowa terminala kontenerowego Łódź – Olechów” – projekt współfinansowany w ramach działania 3.2

Spedycja Polska Spedcont Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu projekt „Przebudowa terminala kontenerowego Łódź – Olechów”. Projekt współfinansowany był w ramach działania 3.2 – Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych objęty Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko realizowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych mających na celu przebudowę istniejącej infrastruktury intermodalnej.

W ramach projektu przebudowano nawierzchnię placu, dokonano zakupu nowych dźwigów samojezdnych, zmodernizowano suwnice oraz wydłużono tor podsuwnicowy.

Wartość projektu: 14 264 040 zł
Wydatki kwalifikowane: 11 608 000 zł
Dofinansowanie: 5 804 000 zł