Nasze produkty

Własny magazyn logistyczny

Na naszym Terminalu znajduje się Magazyn Logistyczny, dzięki któremu jesteśmy w stanie zapewnić Ci:

  • Kompleksowy rozładunek, załadunek i składowanie
  • Kontrolę ilościową i jakościową towaru przy rozładunku,
  • Obsługę związaną z konfekcjonowaniem produktów oraz przesyłek,
  • Paletyzację,
  • Dokumentację zdjęciową,
  • Przeładunki towarów z i do kontenerów (konsolidacja i dekonsolidacja),
  • Specjalizujemy się w przeładunkach od 2t w tym przeładunki ponadgabarytowe.

 

Powierzchnia użytkowa naszego magazynu wynosi ponad 2000 m² .

Całodobową ochronę i obsługę Twojego towaru zapewni wykfalifikowany i doświadczony personel!