ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

SPEDYCJA POLSKA- SPEDCONT Sp. z o.o., informuje, że z dniem 31.05.2021 zakończyło się postępowanie ofertowe nr 2021-11268-46876 z dnia 07.05.2021r. realizowane w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0038/18 – Przebudowa terminala kontenerowego Łódź-Olechów.

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na opublikowany przetarg wpłynęło 8 ofert. Wszystkie oferty zostały złożone zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Największą liczbę punktów zgodnie z sekcją XI. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty określonymi w przedmiotowym zapytaniu otrzymała oferta firmy Zakład Remontowo Drogowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 276 bud. A, 90-361 Łódź, NIP 7292718439, która zostaje Wykonawcą przedmiotu zamówienia.

SPEDYCJA POLSKA- SPEDCONT Sp. z o.o dziękuje wszystkim Oferentom za udział w postępowaniu.