Przetarg na modernizację ciągów komunikacyjnych: pytania i odpowiedzi

1.            Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 oraz C1,5/2,0 metodą „na miejscu” za pomocą stabilizatorów (Np. Wirtgen WR200i)?

SPEDCONT: Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 oraz C1,5/2,0 metodą „na miejscu”, po wykonaniu przekopów kontrolnych przez Wykonawcę, w celu zinwentaryzowania istniejących sieci  i uzyskaniu akceptacji  Inspektora Nadzoru.

2.            Czy istniejąca nawierzchnia betonowa posiada zbrojenie?

SPEDCONT: Zamawiający nie dysponuje szczegółową inwentaryzacją istniejącej nawierzchni z płyt betonowych. Po wykonaniu odkrywek kontrolnych nie stwierdzono zbrojenia w płytach betonowych. Jednak z uwagi na możliwość wystąpienia zbrojenia w istniejących płytach betonowych, Wykonawca w swojej ofercie  powinien przewidzieć przypadek wystąpienia zbrojenia w płytach betonowych.

3.            Czy w momencie rozbiórki istniejącej nawierzchni, może dojść do wymieszania destruktu asfaltowego z destruktem betonowym, czy warstwy te mają być usunięte oddzielnie?

SPEDCONT: Tak, Zamawiający dopuszcza wymieszanie warstw destruktu asfaltowego z destruktem betonowym.