Przetarg na modernizację ciągów komunikacyjnych: pytania i odpowiedzi

1.            Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 oraz C1,5/2,0 metodą „na miejscu” za pomocą stabilizatorów (Np. Wirtgen WR200i)?

SPEDCONT: Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 oraz C1,5/2,0 metodą „na miejscu”, po wykonaniu przekopów kontrolnych przez Wykonawcę, w celu zinwentaryzowania istniejących sieci  i uzyskaniu akceptacji  Inspektora Nadzoru.

Czytaj więcej „Przetarg na modernizację ciągów komunikacyjnych: pytania i odpowiedzi”

Rozstrzygnięcie przetargu na zakup wózka REACHSTACKER

SPEDYCJA POLSKA – SPEDCONT sp. z o.o. informuje, że z dniem 10.09.2020r. zakończył się przetarg na dostawę wozu do przeładunku kontenerów (reachstacker) wraz z dostawą do terminala kontenerowego w Łodzi przy ulicy Tomaszowskiej 60 i świadczeniem usługi serwisu w okresie gwarancji w ramach projektu „Przebudowa terminala kontenerowego Łódź Olechów” realizowanego w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020.

Czytaj więcej „Rozstrzygnięcie przetargu na zakup wózka REACHSTACKER”

Rozstrzygnięcie przetargu na modernizację dwóch suwnic bramowych

SPEDYCJA POLSKA – SPEDCONT sp. z o.o. informuje, że z dniem 03.08.2020r. zakończył się przetarg na modernizację dwóch suwnic bramowych posadowionych na Terminalu Kontenerowym w Łodzi przy ulicy Tomaszowskiej 60 wraz ze świadczeniem usługi serwisu w okresie gwarancji  w ramach projektu „Przebudowa terminala kontenerowego Łódź Olechów” realizowanego w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020.

Czytaj więcej „Rozstrzygnięcie przetargu na modernizację dwóch suwnic bramowych”

Zgłoszenia nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych z Funduszy Europejskich

W związku z realizacją projektu „Przebudowa terminala kontenerowego Łódź – Olechów”, Spedycja Polska – SPEDCONT
Sp. z o.o. informuje, iż Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej „Zgłoszenia nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych z Funduszy Europejskich”

„Przebudowa terminala kontenerowego Łódź – Olechów” – projekt współfinansowany w ramach działania 3.2

Spedycja Polska Spedcont Sp. z o.o. realizuje projekt „Przebudowa terminala kontenerowego Łódź – Olechów”. Projekt współfinansowany jest w ramach działania 3.2 – Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych objęty Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko realizowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Czytaj więcej „„Przebudowa terminala kontenerowego Łódź – Olechów” – projekt współfinansowany w ramach działania 3.2”