Poszukujemy przewoźników

Spedycja Polska Spedcont Sp. Z o.o. poszukuje przewoźników z województw łódzkiego, śląskiego i kujawsko pomorskiego do współpracy w transporcie kontenerów morskich.

Możliwość wstawienia całego zestawu, lub samego ciągnika (istnieje możliwość wypożyczenia naczepy-Wielton).

Czytaj więcej „Poszukujemy przewoźników”

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

SPEDYCJA POLSKA- SPEDCONT Sp. z o.o., informuje, że z dniem 31.05.2021 zakończyło się postępowanie ofertowe nr 2021-11268-46876 z dnia 07.05.2021r. realizowane w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0038/18 – Przebudowa terminala kontenerowego Łódź-Olechów.

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na opublikowany przetarg wpłynęło 8 ofert. Wszystkie oferty zostały złożone zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Największą liczbę punktów zgodnie z sekcją XI. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty określonymi w przedmiotowym zapytaniu otrzymała oferta firmy Zakład Remontowo Drogowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 276 bud. A, 90-361 Łódź, NIP 7292718439, która zostaje Wykonawcą przedmiotu zamówienia.

SPEDYCJA POLSKA- SPEDCONT Sp. z o.o dziękuje wszystkim Oferentom za udział w postępowaniu.

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. – pytania I odpowiedzi

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści przetargu polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych w systemie „Projektuj i Buduj” w ramach modernizacji dwóch ciągów  komunikacyjnych na Terminalu kontenerowym w Łodzi przy ulicy Tomaszowkiej 60„ przekazujemy jak niżej:

Czytaj więcej „Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. – pytania I odpowiedzi”

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.

SPEDYCJA POLSKA – SPEDCONT sp. z o.o. informuje, że uruchamia z dniem 07/05/2021 r. przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „Projektuj i Buduj” polegających na modernizacji dwóch ciągów komunikacyjnych na terminalu kontenerowym w Łodzi przy ulicy Tomaszowskiej 60.

Czytaj więcej „Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.”

Unieważnienie przetargu – MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

Spedycja Polska- SPEDCONT Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 2020-11268-19245 z dnia 30 .11. 2020 r., realizowanego w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0038/18 – Przebudowa terminala kontenerowego Łódź-Olechów. Unieważnienie postępowania następuje zgodnie z sekcją „Dodatkowe informacje”, pkt. 2 zapytania ofertowego nr. 2020-11268-19245 z dn. 30.11.2020

Czytaj więcej „Unieważnienie przetargu – MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH”

Rozstrzygnięcie przetargu – MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

SPEDYCJA POLSKA-SPEDCONT SP. z o.o. informuje, że z dniem 11. 01. 2021 zakończył się przetarg na wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji dwóch ciągów komunikacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową.

Prace budowlane są realizowane w ramach projektu „Przebudowa terminala kontenerowego Łódź-Olechów’’, który realizowany jest w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Czytaj więcej „Rozstrzygnięcie przetargu – MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH”